Europas konkurrenskraft

Är ämnet för dagen på flera olika ställen. Business Europe har låtit sammanställa en intressant undersökning som förefaller lägga något annan tonvikt än den de själv med framgång torgfört, nämligen att Europa måste följa i USAs fotspår vad gäller skiffergas.

Jodå undersökningen sätter energin i fokus men främst energieffektivisering och förnybar energi. Deras lista över viktiga energåtgärder ser ut så här:

* Improvement of energy efficiency
* Support of opportunities in renewable technologies
* Development and expansion of grid infrastructure
* Investment in low carbon energy Technologies (including nuclear generation capacity)
* Completion of the Single Market Act in energy

Och deras överordnade strategi innehåller tre komponenter:

1. Understanding changing consumer behaviour, both in and outside Europe
2. Improving energy cost-competitiveness and energy efficiency
3. Capitalising on technology innovation and advanced manufacturing

När rapporten presenteras i Financial Times lyfter man fram en intressant aspekt på vad det är som säljs och vad det är kunderna vill ha, nämligen:

“there has also been a blurring of the old boundaries between manufacturing and services”. Here again, Europe scores highly. Some European industrials now make as much as half their revenues and profits not from producing things, but from providing services to their customers.

Moderna företag är energieffektiviseringsföretag som säljer nyttan kan man säga!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv