EUs effektiviseringsförslag möter svenskt motstånd

Det är något gåtfullt över den svenska inställningen till EUs förslag till att öka energieffektiviteten. I EUs förslag diskuteras målformuleringen. Skall den vara obligatorisk 20% eller indikativ, dvs till intet förpliktigande? EU vill hålla dörren öppen för att göra målet obligatoriskt vid en senare utvärdering.

Sverige avvisar detta bland annat med hänvisning till att effektivare energianvändning inte är ett mål i sig utan ett medel, SAMT att målet ett bindande mål innebär restriktioner för tillväxten. MEN tillväxten är inte heller ett mål i sig utan ett medel för välfärden! Och enligt chefskommissionären kommer välfärden att öka med effektiviseringsmålet.

Sverige avvisar förslaget om “vita certifikat” (obligation schemes) därför att det skulle leda till suboptimering av insatserna, men avsikten med att se till att man optimerar energinyttan dvs se till att man balanserar investeringar i tillförsel mot de i effektivare användning.

Inte nog att vi lever i den bästa av världar utan i det bästa landet i denna värld!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv