EUs nya effektiviseringsplan.

Emotsedd och läckt men i den slutliga versionen lite redigerad för tydlighetens skull. Kommissionen envisas; 20% effektivisering kan uppnås och då inte som i Sverige som intensitet utan som absolut minskning (se bild nedan). Och, säger de, detta skapar nya jobb, ger lägre räkningar och större oberoende.

Medlen är bl.a. offentliga sektorns aktiva engagemang. I denna sektor skall man öka ombyggnadstakten för att byggnaderna skall nå upp i högsta kvalitetsklass.

Energiföretagen skall mobiliseras:

Energy companies have to enable their customers to cut their energy consumption. This could take different forms. In the UK for example, large electricity and gas suppliers are obliged by law to cut energy consumption of their customers by a pre-defined level. The energy companies pay for new installations in private houses such as double glazing to cut energy. They get their costs back via energy prices. Another model is to ask Energy Service Companies to do the necessary investments.

Ja - det är de vita certifikaten som dyker upp och:

The Commission will propose that all Member States establish a national energy saving obligation scheme appropriate for their circumstances.

Men dessa och de övriga förslagen i planen blir inte bättre än vad medlemsländerna tillåter. Så nu hänger det på oss själva att vi kan får våra styrande att implementera planen aktivt och inte passivt som man gjort med den förra.

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv