EUs nya färdplan?

image
Har de blivit skrämda av det motstånd de mötte när det gäller energieffektiviseringsmålet (se gårdagens text)? Nu överväger man en färdplan till 2050 men utan att veta hur man kommer dit.

Man vet att på vägen till 2050 måste man passera 2030, men det skall ske utan något uttalat krav på effektivare energianvändning tycks det. Man vill ha procentmål för koldioxidutsläpp och (kvoter) för förnybar energi. Visserligen uppnås kvotmålet för förnybar energi lättare om man minskar energianvändningen (nämnaren i bråket), men sådana subtiliteter har inte uppfattats av våra beslutsfattare tidigare. Så Eurimas kommentar är befogad:

Maybe I’m biased, but reading the paper I don’t get the impression that energy efficiency is even an EU objective at the same level as greenhouse gases or renewables,” said Jan te Bos, the director of Eurima, the European insulation manufacturers association…....“We have to be careful that this debate is not just about energy supply but also about energy demand management, and that could have been better reflected in the paper,” he told EurActiv.

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv