Fakta ändrar inte - bara befäster

Vi mÃ¥ste se den bistra sanningen i vitögat. De fakta vi ständigt jagar efter och försöker presentera som argument för att kunna pÃ¥verka och ändra vÃ¥ra meningsmotstÃ¥ndares inställning i olika miljörelaterade frÃ¥gor biter inte. Tvärtom de kan bidra till att motstÃ¥ndet hÃ¥rdnar. Det framgÃ¥r av en artikel i New York Times baserad pÃ¥ en uppsats av forskare med anknytning till beteendeekonomin, “How people update beliefs about climate change”.

De finner att när man presenterar fakta så har vi en benägenhet att acceptera dem som sanna om de underbygger vad vi väntar oss och hoppas på men förkasta dem om de går i motsatt riktning.

Talesättet att “fakta talar för sig själv” är helt enkelt inte sant! Om vi vill övertyga nÃ¥gon mÃ¥ste vi troligen “översätta” fakta till nÃ¥got som mottagaren tycker är viktigt och som är i samklang med dennes syn pÃ¥ tingens ordning. Till exempel: “Effektivare energianvändning innebär ökad valfrihet och mindre beroende av importerade bränslen”, eller “Effektivare energianvändning medför ökad sysselsättning och starkare industriell utveckling”. Eller nÃ¥got!

Fakta är viktiga för underbyggnaden men otillräckliga som argument.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv