Omställningen har lagt av

IEA rapporterar till CEM (Clean Energy Ministerial) att utvecklingen för omställning av energisystemen har bromsats upp.

“The drive to clean up the world’s energy system has stalled,”  “Despite much talk by world leaders, and despite a boom in renewable energy over the last decade, the average unit of energy produced today is basically as dirty as it was 20 years ago.”

IEA har tagit fram ett nytt index, ESCI Energy Sector Carbon Intensity), som skall visa hur mycket kol vi har i energimixen och det ser ut som ett streck (se bild nedan). Ungefär som vi ser EKG i filmerna när man skall visa att ett mordoffer har avlidit. Och det är kanske det som visas även för energisamhället? Hjärndöd?

I kommentarer i pressen skyller man på det allmänna ekonomiska världsläget, men man kan nog ana att drömmarna om billig skiffergas också försänkt åtskilliga energipolitiker världen runt i dvala.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv