Financial Times och HELA sanningen

IEA uppmanar till mera kärnkraft basunerar Financial Times ut dagen efter att Stern-rapporten kommit ut. Sanningen är snarare att IEA inte utesluter kärnkraft men låter länderna själva ta ställning till den. Däremot “glömmer” Financial Times att IEAs TUNGA budskap (se nedan), om hur växthusgaserna skall minska, är uppmaningen till effektivare energianvändning. För några år sedan fanns det en liten misshällighet mellan IEA och Financial Times om det riktiga i att publicera förhandsuppgifter. Är det där sanningen ligger?

Vari sanningen ligger i DNs gillande kommentar (3 Nov.) till Financial Times påstående är svårare att utröna. Men de har ju under lång tid valt att måla ut alla alternativen till kärnkraft som en återgång till fattigdom och vedsamhälle. Det kan vara värt att notera igen att Sverige är fullbyggt när det gäller kärnkraft om man skall ta rimliga hänsyn till energisäkerhet, d.v.s. att inte bli alltför beroende av enskilda energikällor och -tekniklösningar. En ledtråd får man i DNs felstavning av namnet på IEAs chefsekonom. Han heter Fatih och inte Faith! Men det kanske handlar mest om tro?

I IEAs teknikscenarier svarar effektivisering för 45% av reduktionen men kärnkraft för 6%! Effektiviseringen har dessutom “....net negative costs…” Så vilket är viktigast?
image
image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv