Finns det ett innovationssamhälle?

För en tid sedan hörde jag ett program presenteras och där man för att nå framgång skulle vända sig till “innovationssamhället” för att få fram nya produkter och lösningar. Må dä?

VINNOVA har i en broschyr gjort en översikt om innovationer och tillväxt och i vilken man lakoniskt noterar att innovation är ett positivt laddat ord som lätt leder till missförstånd. Deras google-sökning på ordet gav över 100 miljoner träffar. De noterar emellertid några innovationskarakteristika (se box) där man särskilt lägger märke till att en innovation blir till när den möter sin marknad! Så även om det finns en samhällsklass av fiffiga innovatörer så är det först när deras fiffiga idé appellerar till kunder/användare som den blir en innovation.

Gemensamt för de flesta definitioner av ordet innovation är
att de betonar två egenskaper:

1. En innovation karaktäriseras av att den innehåller någon form av nyhetselement
2. En ny idé blir en innovation först när den sprids på en marknad

OECD talar om tre grader av ?nyhet?:
1. Nytt för företaget
2. Nytt för marknaden, där marknaden kan vara till exempel ett geografiskt område eller en bransch
3. Nytt för världen, det vill säga en innovation som inte använts av något företag tidigare

EU kämpar nu med att sjösätta den nya tillväxtstrategin (som ersätter den gamla från Lissabon). Av ett dokument, som sägs ha läckt från ingen mindre än ordföranden själv, framgår att man skall försöka styra processen bättre denna gång. Vore inte en kraftfull satsning på teknikupphandling ett bra bidrag från Sverige?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv