Finns det hinder för effektivisering?

Undrar EU-kommissionen i en allmän konsultation. Det kan låta som den sorts ledande fråga som enligt den gamla skämtet bara skall ställas till proffsboxare med karriären bakom sig. Och tvivelsutan kommer det några sådana svar.

Risken är att det kommer många svar på temat att marknaden i princip funkar bra men vi skall bara ha lite bidrag eller lite skatter för att korrigera marknadsmisslyckanden. Det var Energimyndighetens ståndpunkt när man förra gången tog upp frågan om vita certifikat.

En djupare analys visar att det även med en formellt existerande marknad finns problem att få ett bättre resursutnyttjande men då måste man ta till beteendeekonomins begrepp för att nå längre. Det må kläs i hindertermer men det behöver artikuleras tydligare.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv