Gratislunchen som man får betalt för att äta!

McKinsy-studierna som visar åtgärder med “negativa kostnader” har publicertats nu för många länder och blivit en slags “norm” för att visa var potentialerna finns och var man bör sätta in stötarna för att skapa uthålliga energisystem. Nu senast har Siemens gjort en studie av samma sort för London (se bild). Siemens skriver att för att åstadkomma ett uthålligt London behövs regulatoriska förändringar, ändringar i vanor och brukarbeteende och därutöver introduktion av ny innovativ teknik, men hela paketet betalar sig själv till två tredjedelar.

Borde inte detta vara en uppgift för den s.k. energieffektiviseringsutredningen att verifiera även för Sverige? “Formatet” för presentation på det här sättet har stora fördelar för att visualisera möjligheterna till förändring.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv