Finns PLUS-faktorer (Multiple benefits) i Sverige?

Det verkar så om man får tro en studie som Copenhagen Economics har gjort för energimyndigheten (se bild nedan).

Möjligen undrar man om de inte är flera, t.ex arbetstillfällen och produktivitetsökningar.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv