Fixering vid gårdagens teknik.

Kinas tillväxt börjar göra sig gällande även när det gäller förnybar energi. Vi har en schablonbild av Kina som kolberoende och som, trots att den är sann, gör att vi inte ser vad som kommer i den andra filen. Den förnybara energin som kan bli marknadsledande.

Den behöver ytterligare fördubblas eller trefaldigas för att nå kostnadsparitet med dagens teknik. Men Kina ensamt kan svara för en stor del av den efterfrågan som behövs för genombrottet. Kanske är det vår egen fixering vid gammal teknik, som t.ex. kärnkraft, som gör att Kineserna går om oss och tar hand om utvecklingen? Det har klagats över att svensk solcellsteknik flyttar till Tyskland. Frågan är om vi skall gråta vidare eller kämpa?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv