Fjärde korridoren - en form utan innehåll?

Den fjärde korridoren kallas de projekt som syftar till att ge Europa gas från Kaukasus utan att passera Ryssland. De andra tre är korridorerna kommer från Ryssland, Nordafrika och Nordsjön. En femte är LNG-import till sjöss.

Men om nu både korridorvägen via Georgien är hotad så kan det vara lika illa eller värre att det inte kommer något innehåll in i ledningarna. Leverantörer skulle nämligen vara länderna vid Kaspiska havet bl.a. Turkmenistan och Azerbadjan. Enligt The Economist har dessa länder emellertid uppvaktats nyligen av Rysslands president som föreslår att de istället säljer till Ryssland.

Så mycket bättre skäl att med “aggressivitet” effektivisera användningen och minska (eliminera) beroendet av Ryssland.

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv