Flexibel Elanvändning

Den Europeiska samarbetsorganisationen för kraftnätsdistribution, ETSO, har gjort en översikt över möjligheterna att få en mera balanserad marknad med hjälp av s.k. flexibel användning (Demand Response). I USA har denna möjlighet observerats tidigare och även Svenska Kraftnät har påpekat att resursen är underutnyttjad.

ETSOs rapport är naturligen mest koncentrerad på hur DR fungerar i krislägen men noterar också att en marknad i balans kräver en aktiv kund inte bara när det gäller att byta leverantör utan att anpassa sin efterfrågan på ett ekonomiskt sätt.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv