Flexibilitet kostar (mindre (och mindre))

CPI, Climate Policy Initative, har räknat på hur man åstadkommer flexibilitet i elsystem med förnybar energi i olika delar av världen. Och det korta beskedet är att det är och blir billigare än att konstruera traditionella system baserat på fossila bränslen eller kärnkraft (se bild nedan).

Det fordrar emellertid att man just nu ser utsläppen som en kostnad och det är väl osäkert om gänget kring USAs så kallade president har en sådan inställning.

The maximum cost of a near-total renewable energybased system is cost competitive today compared with a gas-based system with a $50/tonne carbon price - by 2030 it will be cost-competitive even without a carbon price.

Rapporten visar också att Norden ligger bäst till när det gäller att få till stånd flexibilitet och hur den bidrar till olika värden i systemet.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv