För lite verkstad

EUs effektiviseringsdirektiv lade stor vikt vid att befintliga byggnader skall renoveras snabbare och mera omfattande eftersom det finns tekniska möjligheter och det är ekonomiskt vettigt. Nu kommer en första analys av hur det går och det är ingen munter läsning. Sverige är inte med i analysen men det finns föga som talar för att vi skulle komma ut bättre än de som ligger riktigt dåligt till.

Det är i sin tur lite överraskande Österrike, Danmark och Nederländerna under det att Storbritannien, Rumänien och Spanien sköter sig ganska väl vilket framgår av BPIAs rapport, se bild nedan.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv