Föredömliga norska energiråd

Även om Norge är landet som flödar av inkomstbringande olja så är de inte slösaktiga. De har lanserat en energisparkampanj som i hög grad är inriktad på att ge medborgarna praktiska råd. Det bör vara en inspiration för de svenska myndigheterna som lanserat att de skall göra en kampanj. Råden som ges av STEM är OK men de är inte lätta att finna. I Norge har man satsat på en särskild och lätt navigerad hemsida.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv