Förmatch till den stora striden

Just nu pågår en diskussion om EU kommer att nå sina effektiviseringsmål till 2020 eller inte. Men frågan är om den bataljen inte mera är ett sätt att positionera sig inför nästa uppgift nämligen att definiera vad som skall hända efter 2020? Euractiv har undersökt frontlinjerna och har också nyttiga länkar där man kan utröna i vilka skyttegravar de olika intressenterna befinner sig.

Detta är nyttigt att veta inte minst eftersom starka grupper försöker hävda att vi inte behöver några mål utan skall klara oss med - ja vad? - god vilja? Det vore som att hoppa höjd utan ribba och låta den som är mest högljudd få bestämma vem som vinner.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv