Förnybar energi går framåt - kärnkraft och kol på tillbakamarsch

Det rapporterar EUs forskningsstation JRC i en sammanställning över de förändringar i kraftsystemet som gjordes i Europa under 2009 (se bild nedan). Med denna ökningstakt kommer förnybar energi att svara för 35-40% (1400 TWh) i EU-27 till år 2020 säger de.

I en mera utförlig rapport lägger de till att denna utveckling dock inte kommer av sig själv utan fordrar att den nya produktionen skall kunna fasas in i det existerande systemet utan onödiga hinder och att kostnadsreduktionen kommer av volymsuppbyggnaden och inte med tiden. Ja den gamla lärkurvan alltså!


—————————-
Och nu tillbaka till…
image

image

Kommentarer:

Hm… något måste vara lite fel på det där diagrammet för 1068 MW ny kärnkraft kopplades in på nätet förra året. I andra sidan är nedläggningarna också underskattade eftersom totalt 2506 MW lades ned. Det är dock knappast någon som gråter över att Ignalina 2 äntligen stängdes av, med tanke på att det är en reaktor av samma typ som i Tjernobyl.

Det kanske mest intressanta är dock att titta på hur många GW kärnkraft som började byggas förra året: 12 reaktorer, på totalt ca 13.1 GW(e).

Jag ser ingen anledning att tvivla på EUs statistik. Kontakta JRC om Du undrar.

Aha, nu ser jag… det där gällde enbart EU. Jag tittade på hela världsproduktionen av kärnkraft. Frågan är snarare hur de kom fram till en ökning på knappa 500 MW… det är frågan om det är de svenska effekthöjningarna de räknar där.

Kan ju också nämna att 2009 säger väldigt lite om de stora trenderna i världen.  Det går inte att utläsa något ifrån bara ett år.

Och därför behandlar JRC rapporten både några år tillbaka och har en blick framåt.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv