Förnybar energi som standard

För att förnybar energi skall kunna utveckla sin potential behöver den kunna utvecklas och får större marknadsvolymer med åtföljande förbättring i prestanda och minskad kostnad (Just det - lärkurvan!). För att detta skall kunna hända behövs standarder dvs specifikationer för bland annat provning, redovisning, säkerhet och andra förhållanden som ger kunden trygghet och information när man skall köpa.

IRENA har kartlagt ett stort antal sådana (se bild nedan) för att med detta som grund också försöka finna luckor i systemet. Bra initiativ av en organisation som hitintills varit mera koncept än verksamhet. 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv