Förnybar energi tar täten även globalt

Nyligen rapporterades för Europa att förnybar energi är marknadsledande i Europa och nu bekräftas att det är en global trend. Det görs i en rapport från REN 21. Rapporten innehåller också några översikter över hur olika länder stödjer marknadsuppbyggnaden för förnybar energi. Utvecklingen under de tre senaste åren sammanfattas i tabeller (se exempel nedan).

Worldwatch Institute gör tolkningen att förnybar energi nått sin “vändpunkt” (tipping point) och nu börjar ta över.
—————————-
Och nu tillbaka till…
image

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv