Förnybart står och stampar

Eurobserver mäter varje år hur det går med användningen av förnybar energi och konstaterar att det står still och till och med går tillbaka en aning. Man mäter omsorgsfullt för varje land och för många olika energislag.

I år har man också tagit in en bedömning av hur man ligger till inför 2020 och även där är bedömningen pessimistisk. Sverige ligger dock bäst till i jämförelse med de andra länderna (se bild).

image

Kommentarer:

De fyra länderna med lägst procentmål har en gemensam befolkning som är långt mer än dubbelt så stor som de övriga 10 ländernas befolkning tillsammans.

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv