Försäkringar är inte bara premier (och bonusprogram).

Intresset från försäkringsbranschen för konsekvenserna av klimatförändringar är stort och växande tydligast i USA. Riskerna är omsorgsfullt kartlagda, men hur är det med åtgärderna? Lite mera aktivitet också från försäkringsföretagen vore önskvärt för det handlar väl inte bara om att sätta premierna på en annan (högre) nivå?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv