Förvånad att någon är förvånad

..när det gäller oljesituationen. Så här skriver The Economist i senaste numret. “TWO factors determine the price of a barrel of oil: the fundamental laws of supply and demand, and naked fear.” Den sista faktorn borde ha kunnat vara eliminerad sedan länge. Hur kommer det sig att analytiker och affärsvärlden inte förmår se det som t.ex. en TV-komiker gör? Att vi är oljeberoende och skulle ha kunnat bryta det sedan länge!

Oljeberoendet och oljetillgångarnas (mängd och belägenhet) är ju inte precis någon svart svan, d.v.s. något som kommer som en överraskning svår att förutse. European Energy Review säger att det kommer bara att bli värre. Jovisst men bara om vi inte tillämpar den kunskap vi faktiskt har, satsar på effektivisering och förnybar energi.

Eller är det mera spännande att då och då drabbas av chocker? Eller är det som Jon Stewart säger? Att om vi inte använder olja så har dinosaurierna dött förgäves!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv