Fracking dangerous!

Det är ett känt faktum att de flesta av oss läser snabbt genom att bara kolla inledande och avslutande bokstäver i ett ord och sedan förstår sammanhanget. Så Du läste nog rätt i rubriken även om Du läste fel.

Striden om skiffergasen utkämpas just nu i många länder i Europa och i EU-parlamentet. Förståeligt men obegripligt! Förståeligt att länderna (särskilt i öst) vill slippa Rysk gas. Obegripligt att man inte prioriterar de bättre och säkrare lösningarna. I synnerhet inte nu när EU producerat ett antal rapporter som dels visar att skiffergas kan vara lönsamt bara om man har en osannolik tur. Som visar att klimatfördelarna är negativa eller i bästa fall obefintliga. Och som visar att “fracking” vid utvinningen är extremt miljöförstörande.

Sannolikt blir det ingen strid i Sverige, åtminstone inte av samma dignitet som i Polen, men Shell har förhoppningar om exploatering i södra Sverige. I Skåne har motståndarna redan organiserat sig i ett nätverk vars namn är extremt tydligt när det gäller att beskriva motsättningarna.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv