Framtiden börjar i Jönköping om en månad

Effektiviseringsdirektivet är den “regelsamling” som kommer att styra arbetet med effektivisering när det implementerats nästa Ã¥r. Direktivet öppnar möjligheter till avsevärda förbättringar men tyvärr är ocksÃ¥ till tolkningar som gör resultatet till en gäspning. Risken är överhängande att vi inte upptäcker vilket förrän det är för sent. En dag tvingas vi konstatera “JasÃ¥ - var det sÃ¥ de tänkte - det var ju synd!”. 

Det finns alltså goda skäl att både informera sig och ta chansen att påverka både implementeringsprocessen och de krafter (politiker) som har sista ordet i hur det skall bli. Därför är det en lysande idé att vara med på Energirådgivarnas kongress i Jönköping den 24-25 september.

24 september: start 13.00 • fika 14.45 • avslut 16.45 • Middag 18.00

Ett rikt liv.  Allt är inte bara teknik!
Lars Andrén och Erika Brokvist: Att lyckas med energieffektivisering innebär också att fundera på hur vi tänker, vad som verkligen betyder något i våra liv.

Energieffektiviseringsdirektivet – hur blir det?
Fredrik von Malmborg, Regeringskansliet, om det nya energi­effektiviseringsdirektivet. Hur stora blir förändringarna och vilka mål kommer Sverige sätta för att vi ska klara av EU:s mål att minska energianvändningen och CO2-utsläppen?

Systematisk, framgångsrik energieffektivisering i Electrolux
Tomas Dahlman, Electrolux, berättar om hur man med enkla medel och envishet lyckats minska energinotan med över 300 MSEK per år.

Hur sköter man energirådgivning i ett land i ekonomisk kris?
Georgios Tragopoulos, WWF Spanien, ger oss en inlick i hans dagliga arbete. PÃ¥ engelska.

Middag. Ã…rets EnergiRÃ¥dgivare utses!


25 september: start 09.00 • fika 10.00 • avslut 12.00

Ett hus – fem möjligheter. Och energieffektiv torkning i tvättstugor
Roland Jonsson, energichef på HSB, berättar om två BeBo-projekt för att energieffektivisera på olika nivåer i byggnader där man ser till helheten och fokuserar på driftnetto och månadsavgifter. Halverad energianvändning är målet. Nya energitaxor kräver nytt tänk!
Energieffektiv torkning. Redovisning av BeBo projektet. Torkningen av tvätt skall räknas bort vid energideklaration men eftersom torkningen använder mer energi än vad man kan tro så blir husets energianvändning för hög.

STOKAB tar vara på överskottsvärmen
Gymnasieskolan Östra Real i Stockholm värms upp genom att överskottsvärmen frÃ¥n STOKAB:s bredbandsknutpunkter överförs till skolan.  Anders Broberg, informationschef.

Hållbar lönsamhet. Räkna med LCC
Heini-Marja Suvilehto frÃ¥n MiljöstyrningsrÃ¥det: Hur görs en hÃ¥llbar upphandling? Räkna pÃ¥ lönsamma investeringar ur ett hÃ¥llbart perspektiv med LCC (Life Cycle Cost)! 

Energieffektiviseringens roll för att nå ett hållbart samhälle
Jennie Nilsson, Socialdemokraterna

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv