Framtiden på spåren

Kan man ana framtiden i JRCs rapport “Energy Consumption and Energy Efficiency Trends in the EU-28” (se exempel i bild nedan)?

Fossilbränslena i transportsektorn är fortfarande det stora problemet men det kan ju förändras snabbt om elmotorerna tar över. Gas är på tydlig och snabb tillbakagång och de förnybara bränslena liksom återvinning på tydlig framgång. Även om den senare nominellt sett är en dvärg.

Men om man vore intressent i gasprojektet Nordstream 2 kunde man ha anledning att sova oroligt om natten. Gasens framtid särskilt för uppvärmning i bebyggelse verkar inte stabil. Tillbakagången är särskilt tydlig i länder där man kan anta att effektiviseringsmöjligheterna är goda såsom Tyskland, Nederländerna och Italien (figurerna 61 och 62).

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv