Framtidens (allt grönare) företag

IBM gör vartannat år en undersökning av hur företagsledningarna i världens stora företag ser på framtiden. En trend man sett är att de ser miljön bli en allt viktigare drivkraft. Särskilt tydlig är den trenden i Asien (se bild). En annan trend är att man i allt större utsträckning ser teknologi och människors kunskap som viktiga komponenter för företagets utveckling och att “market factors” minskar i betydelse. Just när vi är på väg in i en lågkonjunktur kan detta vara värt att ta fasta på? Det kommer ju en tid efteråt när vi skall vara välrustade!?

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv