Från byggråd till energidåd.

Det växer ständigt upp nya organisationer och websidor för att främja bl.a. effektivisering. Ibland är det inte lätt att skilja dem åt eller bedöma deras “kvalitet”. Kanske kan den här, Build-up, vara nyttig om den hjälper att gå från råd till dåd när det gäller byggnader. Hemsidan verkar vara väl strukturerad men med så stort datamaterial kan det också bli svårt att hålla ihop.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv