Från förväntning till krav till press

Näringslivet (bestämd form singularis) har i nÃ¥gra sammanhang pÃ¥ senare tid uttalat hur de ser pÃ¥ energikommissionens arbete. Man kan notera att sprÃ¥ket i denna process har skärpts. Det gÃ¥r frÃ¥n förväntning till krav och nu senast till “ökad press”.

Man mÃ¥ste frÃ¥ga sig med vilket syfte man uttrycker sig pÃ¥ detta sätt? De säger att: “Det gäller bland annat att planera för ett ökat elbehov, bibehÃ¥lla dagens höga leveranssäkerhet, verka för fortsatta internationellt konkurrenskraftiga priser och att fasa ut snedvridande subventioner”. OK - dÃ¥ ställer de upp pÃ¥ 100% Förnybart och effektivisering! Äntligen!

* Ökat elbehov - ja för nya tillämpningar i till exempel transporterna. Men de kan väl inte mena att man skall fortsätta slösa med el i hem, hushåll och industri? IEA har ju visat att det finns stora potentialer för lönsam effektvisering. De skall vi väl utnyttja?
* BibehÃ¥lla leveranssäkerheten  - Ja, och varför inte öka den? Lennart Söder har visat att ett system med stort inslag av förnybar energi har minst lika stor trygghet i leveranserna som dagens (se den härliga illustrationen i appendix). De stora störningar vi har haft har ofta sitt ursprung i att enstaka stora anläggningar fallit ifrÃ¥n. Det händer inte när man har ett system som byggs upp av tusentals enskilda anläggningar. IEA talar om ett nätsystem (mesh) istället för det gamla linjära.
* Konkurrenskraftiga priser - Ja det är ju tack vare den ökade förekomsten av förnybar energi som råkraftpriserna sjunkit. Sedan är det kostnaderna och inte priset som avgör konkurrenskraften - säger IEA och eceee.
* Snedvridande subventioner - Ja kärnkraftens avfallsfond är ju starkt underfinansierad vilket är illa nog med tanke pÃ¥ att resterna dessutom skall förvaras i 100 000 Ã¥r. NÃ¥got mera “snett” är svÃ¥rt att föreställa sig. I synnerhet att lÃ¥ta framtida generationer betala subventionerna.

SÃ¥ Näringslivet (obestämd form, men växande och i flertal), det näringsliv som utvecklar effektvisering och förnybar energi, hälsar det gamla välkommet nu när vi delar värderingarna.  wink

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv