Frankrike gör det

De franska energiplanerna har anpassat sig till EUs effektiviseringsdirektiv och man har för avsikt att minska sin energianvändning till 2020 med 20% (se bild nedan).

Dessutom har man förklarat sig villig att starta den kärnkraftavveckling man har på gång lite tidigare samt avvisat ansökningar om att exploatera skiffergas.

Ett omfattande renoveringsprogram skall också dras igång i allmännyttiga bostäder.

Det låter som en bra början men vi kanske måste minnas att också den Brittiska regeringen började med hög svansföring.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv