Frikoppling och resurseffektivitet

EU satsar på resurseffektivitet (Ecoeffektivtet) för att inskärpa att den tillväxt man vill ha inte skall resultera i utarmning av jordens resurser, se bild nedan. Det vi i dagligt tal kallar effektivisering innebär alltså bara en partiell frikoppling (att göra mer med mindre pengar) och inte en absolut frikoppling (att göra mer med mindre resursuttag). Koncepten behandlas utförligt i den rapport från vilken bilden är hämtad.

Denna syn på effektivitet är en del av EUs s.k. flaggskeppsinitiativ som är samlade i tre kategorier “smart, uthållig och inkluderande tillväxt”. Rapporten kan ses som ett första exempel på hur dessa initiativ översätts i konkreta åtgärder.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv