Frikoppling på riktigt

Det är alltid lite kul när teorin fungerar i verkligheten, till exempel detta med frikoppling. I bilden nedan ses hur Sverige har upplevt en “resource decoupling” mellan energianvändning och BNP samt en “impact decoupling” mellan växthusgaser och BNP.

Vår energianvändning är nära nog konstant sedan 20 år tillbaka medan växthusgaserna minskar.

Tittar man på energiintensiteten (Energi per BNP-krona) så minskar den med ungefär 2%-enheter per år. Vilket ger ytterligare relief mot den förra regeringens målsättning att under 15 år (2005-2020) minska intensiteten med 20%. Det skulle alltså med lätthet kunnat vara 30%!

Men den riktiga lärdomen är att nu när vi kommit så här långt praktiskt taget utan ansträngning så är det dags att lägga upp ribban på riktiga höjder. EU säger nu “efficiency first” - låt oss bli först på att visa hur man gör det - på riktigt.

image

Kommentarer:

Bilden är lite missvisande, eftersom vad vi emitterar genom tillverkning i andra länder ej finns med i statistiken. Ta bara exemplet Vattenfall, som ensamt emitterar dubbelt så mycket som hela Sverige tillsammans. Vi är definitivt ej så duktiga som många, för att inte säga de allra flesta, vill framhålla!

Ja när man för en gångs skull ser ett litet ljus i mörkret så släcks det snabbt.

Jag har fått flera kommentarer på just detta tema att en hel del av våra tidigare utsläpp nu gått på export och att det inte ser så ljust ut om vi tagit ansvar för dem.

Tack för påpekandena jag får väl läsa på bättre och inte vara så godtrogen!

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv