Fusklapp för att skapa affärsmodeller

IEA DSM-Programme har startat ett arbete med att kartlägga olika affärsmodeller för energieffektivisering och det ser spännande ut. Någon gång efter sommaren kommer en första liten rapport under namnet “From selling Energy Efficiency to creating value”. Ett webinarium är planerat till den 15 november.

I väntan på den kan man själv fundera över om man skulle kunna kopiera någon annan modell som kommit upp under senare år och visat sig fungera på andra områden. Kolla “fusklappen”!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv