Get real on Climate Change!

Ta itu på allvar med klimatfrågorna” uppmanar EUs nuvarande ordförande Tony Blair i The Observer i går. Han lyfter fram biobränslets möjligheter och nämner att G8-beslutet från i somras följs upp vilket också innebär att energieffektiviseringen ligger som förutsättning för omställningen. Så även om det inte är helt uttalat så tyder hans skrivningar på att han förtått sambandet att effektivisering är en förutsättning för en omfattande insats av förnybar energi.

Men dessa samband är uppenbarligen inte kända i alla kretsar och det finns nätverk som på olika sätt vill motverka energiomställningen. Förhoppningsvis enbart därför att omställningens möjligheter inte blivit tillräckligt kommunicerade? EU-s Grönbok kan vara en bra första läsning där man bl.a. visar stora sysselsättningsmöjligheter. Effektivare energianvändning är också ett bombsäkert sätt att få ner energipriserna under det att ytterligare utbyggnad bara kan ha kostnadsökning och därmed prisökning som resultat.

Så Tony Blairs uppmaning är värd att följa inte bara av det skäl han anger utan också för de positiva bi-effekter det har!

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv