Giv åt kejsaren vad kejsaren tillhör

Det är frestande att citera bibeln när man hör att den väntade nettodebiteringen för den el man producerar själv skall bli skatterabatt istället.

Om man vill skapa incitament för en åtgärd så vore det väl bättre att incitamentet knöts till det man gör (el) än till det man borde ha gjort (betalat skatt). Med knytningen till elproduktionen skapar man ju också en insikt om energisystemet och hushållningen. Med knytningen till skatten döljer man effektivt orsak och verkan.

Det gäller att hålla isär saker - som bibeln visste att berätta. Mynten för sig och bönerna för sig. El är en sak mellan mig och elleverantören. Skatten gör jag upp med skatteverket efter att ha konsulterat samvetet.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv