Glöm energisparandet om Du bor i lägenhet!

Så säger VD för Kraft&Kultur i en intervju i Konsums medlemstidning Storstan. Och han fortsätter med att hävda att om man bor i villa kan man spara mycket energi!

Hur han får ihop det dubbla budskapet framgår inte tydligt, men låt oss vara snälla och tro att hans påståenden inte beror på att han lever på att sälja el utan på att han blivit feltolkad? Och bry er inte om rådet. All energi som går genom din egen mätare är värd att sparas. De flesta av oss kommer under vårt livs olika skeden befinna oss i olika situationer där det ibland lönar sig (direkt i den egna plånboken) och ibland är mindre lönsamt. Men vi bör utveckla en inställning som håller i alla lägen. Sparsamhet är en dygd, lika för alla. Den intervjuade personen hävdas vara marxist och borde väl kunna skriva under på det?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv