Goda gärningar börjar hemma

I väntan på vad man kan komma överens om i Köpenhamn om två månader påminns vi om att fusk och fuskare finns. Och bör minnas att de kommer att göra även i framtiden. Greenpeace rapporterar om hur s.k. carbon-offsets använts av tre stora energiföretag i USA.

Vi hör ofta att det är billigare att vidta åtgärder i andra länder än hemmavid. Det finns sådana och många av mottagarländerna behöver allt stöd de kan få bådei fråga om teknik och finanser. Det är både en möjlighet och en plikt att se till att så sker. Men vi måste vara varse att ju större belopp som kommer i omlopp ju större är risken att det kommer att tjäna andra intressen än miljö och klimat vilket Greenpeace rapport visar.

Vi bör också minnas att i framtiden har vi “rätt” till högst ett ton koldioxid per invånare och år (se fotnot). Inte de nära sex ton vi svenskar är skyldiga till idag. Vi kan också påminna oss själva om att ju senare vi börjar anpassningen nedåt, ju svåare blir det. För de flesta av oss är slätlopp behagligare än störtlopp.

Goda gärningar måste alltså börja hemma.
————————————————-

FOTNOT: Vattenfall har gjort en intressant bok om detta kallad “A one tonne future”. Den är bra även om de friskriver sig genom att påpeka att bokens åsikter är dess författares och inte Vattenfalls. Det är vanligt med den sortens “disclaimers” men de förtar också effekten en aning.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv