I Tyskland skapas nya jobb med effektivisering.

Fackförbundet Byggnads lyfter i en rapport om klimatpolitiska utmaningar fram Tyskland som exempel för hur energieffektivisering skapar nya jobb. Den tyska modellen går i all enkelhet ut på att ge förmånlig finansiering till ny- och ombyggnad där man effektiviserar energianvändningen.

Forskningscentret i Jülich har utvärderat effekterna av programmet och i en sammanfattning där EU-kommissionen granskar olika åtgärder för byggnadsrenovering i Europa sägs att varje Euro utlagd i Tyskland ger 2-5 Euro i återbäring i skatteintäkter och minskade sociala utgifter. Sedan tillägger de:

Finally, using less energy also has a direct impact on the resources necessary for generation capacity and energy imports. For example, if EU energy consumption is decreased only by 1% this would avoid the otherwise necessary construction of about 50 coal power plants units or 25.000 wind turbines and the accompanying infrastructure. As the cost-effective potential is at least 20%, Europe would need to construct 1000 less coal power plants units or half a million less wind turbines.

Ja också ger det jobb och en BNP-tillväxt med nyttigt innehåll. Inte bara mer prylar!

 

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv