Gråa certifikat?

Som bekant är vi i Sverige för sofistikerade för att ha vita certifikat. Det kan man ha i andra (mindre utvecklade) länder. Men det bör ju inte hindra att vi tar lite intrycka av hur de gör? Även de blinda hönsen kan ju ha funnit något korn.  smile

I USA har energiföretagen inriktat sig på för dem intressanta nischmarknader som till exempel flerbostadshus och ACEEE ha sammanställt några erfarenheter. Det är inte precis revolutionerande men man kan hitta intressanta lösningar just därför att deras situation är så annorlunda. Och fallstudierna är ofta inspirerande.
* A Primer for Utilities on the Energy Efficiency Needs of Multifamily Buildings and Their Owners, ger tipps om hur man sätter samman ett program, se också bild nedan. Här tar man upp frågan om hur man sätter samman allianser för att ge kompletta erbjudanden.
* An Action Guide for Advancing Utility Energy Efficiency Funding for Multifamily Rental Housing tar också upp frågor om hur man motiverar till deltagande.
* Scaling up Multifamily Energy Efficiency Programs sammanfattar erfarenheterna och där ser man att en (förvånansvärt) stor andel avser omfattande renoveringar.

 

 

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv