Gränslös teknikupphandling

En ny EU-rapport gör en genomgång av olika sätt att (med efterfrågesidan som instrument) öka möjligheterna för tekniska innovationer att få fotfäste, däribland teknikupphandling. Av deras sammanfattning kan man se att de svenska teknikupphandlingarna spelat en stor roll för deras rekommendationer. De har också gjort en intressant studie av möjligheterna att bedriva upphandlingar i stadiet före kommersialisering.

De praktiska slutsatserna bör bli att man bör sätta igång omfattande upphandlingar som träffar alla led i innovationsprocessen men att de måste vara internationella. IEA:s DSM-Program kan vara en plattform eftersom man gjort just detta tidigare.


Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv