Det räcker inte med att säga marknad.

Diskussionen om huruvida utsläppsrätter skall säljas på auktion eller delas ut gratis rullar vidare. Industrin har länge argumenterat för ett benchmarking-system och en utredning hävdar att det skulle vara bättre. Det hävdas att systemet (som skulle fordra hårdare reglering med möjligheter till justeringar i efterhand) också skulle eliminera de övervinster som kraftindustrin nu får. Man projicerar vinster för konsumenterna bortemot 100 miljarder Euro per år! En sak är klar i alla fall. Det är lättare att säga marknad än att göra en.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv