Gröna certifikat eller inmatningstariffer

Eurelectric tar till brösttoner och vill ha bort de s.k. inmatningstarifferna till förmån för gröna certifikat. Man säger att de strider mot EUs regler. Den allmänna bilden är att certifikat ger billigare lösningar men inget stöd för teknikutveckling. Flera svenskar i ledande ställning brukar uttrycka sin sorg över att svenska solcellsföretag flyr landet och etablerar sig i Tyskland (som i stora delar inte har mycket bättre solförutsättningar än Sverige). Just skillnaden i stöd till olika tekniker kan vara en del av svaret. även om det inte heller är helt entydigt. Ett EU-projekt har ingående studerat de olika stödformerna och av det kan man se att ingendera formen är entydigt överlägsen men att inmatningstarifferna har en fördel ifråga om ökad kapacitet och ifråga om att mana fram bättre teknik.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv