Gröna obligationer med vaniljsmak

En radikal omställning av energisystemet är teknikst möjlig. Viljan finns på flera håll om än inte tillräckligt. Men pengarna - finansieringen? Är det som ordspråket säger att: “När det regnar manna från himlen så har den fattige ingen sked”?

European Climate Foundation, ECF, som har gjort en av de färdplaner, som visar de tekniska och praktiska möjligheterna, har nu också tittat på det här med finansieringen och då är det inte lika ljust. Visserligen säger de att det finns en marknad (för gröna obligationer med vaniljsmak) men den är inte utvecklad därför att finanssektorn inte identifierar möjligheterna och inte förstår området.

De menar att politikerna bör uppmärksamma problemet och inte bara anta att marknaden fungerar. De menar också att energiföretagen är den viktigaste parten för att vidta åtgärderna men att de är låsta i gamla mönster inte bara vad gäller anläggningsstrukturen utan också tänkandet.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv