Mera grus i oljan.

Den Kanadensiska oljan från tjärsand blir bara smutsigare för varje dag. Man har försökt marknadsföra den som “etisk” till skillnad från smutsig (arab-)olja på ett sätt som är rent häpnadsväckande. Nu hotar man Europa med handelssanktioner när man från EUs sida vill ställa krav på att oljan man importerar inte är utvunnen på ett sätt som är (alltför) miljöskadligt. Etiskt rimliga krav kan man tycka. Det tycker åtminstone åtta nobelfredspristagare från Nobel Women’s Initiative, som skrivit ett brev där man stöder de europeiska kraven. Bland dem Desmond Tutu. Vart är Kanada på väg?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv