Gryende insikter men nattståndna slutsatser

Konjunkturinstitutet kör sin gamla favorit i repris i sin senaste rapport: “MÃ¥l för energieffektivisering gör klimatpolitiken dyrare “. Det är lika fel som tidigare och dessutom lite förvÃ¥nande eftersom de själva redovisar gryende insikter om hur marknader faktiskt fungerar. Man kan läsa pÃ¥ sidan 6-7:

.....det kan finnas flera anledningar till varför vi använder för mycket energi i ett samhällsekonomiskt perspektiv. Dessa utgörs exempelvis av att:
1. Energipriserna inte reflekterar alla samhällsekonomiska kostnader
2. Hushåll och företag saknar information om åtgärder/besparingspotentialer
3. Hushåll och företag hindras, eller inte uppmuntras till, att vidta åtgärder på grund av regelverk och incitamentsstrukturer
4. Transaktionskostnaderna är onödigt höga
5. Individer rationaliserar och förenklar sitt beslutsfattande på grund av be-gränsad kognitiv kapacitet vilket kan slå mot energieffektivisering.

Lik förb—-t fortsätter man att lÃ¥tsas som om aktörerna pÃ¥ marknaderna enbart styrda av priser (som korrigeras av nÃ¥gon överjordisk insikt hos vÃ¥ra styrande) fattar helt korrekta beslut som leder till “optimala” lösningar. Är det inte dags att släppa söndagsskolans föreställningar snart? Nu när man ändÃ¥ har gläntat lite pÃ¥ dörren mot verkligheten!

 

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv