Häpenheten ligger tjock

Nog har han lyckats slå världen med häpnad herr Bush. Det generösa löftet att bromsa de amerikanska utsläppen av växthusgaser till 2025 (när andra industriländer satsar på en minskning) innebär, enligt IEA, att man planar ut på en nivå som är c:a 25% högre än riktvärdet, dvs utsläppen 1990.

Frågan är om han har fler överraskningar till oss?

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv