Härs och tvärs igenom tråden.

Det är elektricitetens väg enligt Tage Danielsson. Men tråden måste också dras både härs och tvärs. Fem tusen mil ny och uppgraderad eltransmission, eventuellt supernät med HVDC samt rörledningar för att pumpa koldioxid från kraftstationer för att sedan stoppa ned den under jord på lämplig plats. Det är några av de förändringar i EUs infrastruktur som kommissionen grunnar på.

För att få ihop det så behövs någon sorts snabbfil för beslutsprocesserna säger man. Visst känns det tjatigt men är det inte uppenbart att den snabbaste filen heter effektivare energianvändning? Då kan några av de där linorna bli lite mindre. Eller lite mindre härs med lite mera tvärs, kanske man skulle kunna säga.

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv