Hållbarhetsteknologier

Ecofys har funderat över hur de olika teknologier vi har för att gå mot hållbarhet kan behöva stöd. Med tanke på hur tonläget har gått högt i diskussionerna om stöd till förnybar energi är deras tankar intressanta. De visar att stödåtgärderna behöver skifta över tiden för sol och vind (se bild nedan).

Tidsapsketen kunde vara nyttig att betänka för debattörer från båda sidorna.

image

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv