Hanterbar höjning sa Bill

Björn Lomborg tycker att en havsnivÃ¥höjning pÃ¥ dryga halvmetern är “hanterbar”. Möjligen kan befolkningen pÃ¥ Maldiverna, i Bangladesh och Florida ha en nÃ¥got annorlunda syn (se National Geographics översikt). I Florida kanske de dessutom kan flytta till nÃ¥gon annan plats sÃ¥ det löser sig. Och som en kommentator har sagt (OBS med ironi): “Ingen har nÃ¥gonsin dött av ett medelvärde. - Stormen Katrina höjde väl Ã¥rsmedelvärdet av vindstyrkan i New Orleans med nÃ¥gra meter per sekund. Och slÃ¥r vi ut utsläppen frÃ¥n Fukushima pÃ¥ alla jordens kärnkraftverk blir det väl inte sÃ¥ farligt! I princip kommer du aldrig att väckas av väckarklockan – den höjer ju bara medelvärdet av alla nattliga störningar med nÃ¥gon futtig decibel… “

IPCCs rapport visar att i alla scenarier från de med begränsade utsläpp till de där utsläppen är ohämmade så blir uppvärmning och havsnivåhöjningar avsevärda - även som medelvärden (se tabell nedan). Scenarierna innebär alla en ökad energianvändning i världen, se figur nedan.

Men i problematiken finns en stor gÃ¥ta! Hur kan det komma sig att pressen väljer att lÃ¥ta nÃ¥gra tusen forskares arbete som kanaliseras via drygt 200 författare frÃ¥n nära 40 länder och som behandlar över 50000 kommentarer för att fÃ¥ fram en rapport balanseras av 1 (en) persons synpunkter som om de bÃ¥da inläggen vore likvärdiga? För ett decennium sedan, när osäkerheten bÃ¥de om ämnet och intressekonflikterna var större kunde man förstÃ¥ det. Men nu? Finns det en politisk agenda? Tänker Bull säga “Höjningen kan hanteras”? Och Elaka MÃ¥ns?

image
Tabell. IPCC scenarier och konsekvenser 2013
———
image
Figur. Representative Concentration Pathways, RCP som används av IPCC

Kommentarer:

Namn:

Email:

Plats:

URL:

Smileys

Kom ihåg min personliga information

Varsko mig om uppföljande kommentarer?

Skriv in det ord du ser nedan:


Månadsindelade arkiv